Thông điệp của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn gửi tới đội ngũ nhà giáo nhân ngày 20/11

Nhà giáo vốn là công việc cao quý, tôn nghiêm nhưng cũng là nghề có nhiều khó khăn, thách thức. Trong công cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo, bộ GD&ĐT đã xác định, phát triển và chăm sóc lực lượng nhà giáo là câu chuyện chiến lược, câu chuyện hệ trọng nhất trong tất cả công việc cần làm. Đó là những chia sẻ của bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo với THQHVN nhân ngày nhà giáo Việt Nam.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam