Thủ tướng gặp mặt “Những ngọn lửa giữ hồn văn hóa dân tộc"

Nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, chiều nay 19/4, tại Trụ sở Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt Đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiểu biểu.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, chuyển lời chào, chúc sức khỏe, thăm hỏi, chúc mừng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến các già làng, trường bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu trong cả nước, nhấn mạnh vai trò “giữ lửa” của các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giữ gìn, bảo tồn, gìn giữ, trao truyền, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả, đóng góp quan trọng mà những già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín trên cả nước đã đạt được thời gian qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiếp tục làm tốt công tác vận động đồng bào các dân tộc anh em cùng phát huy giá trị văn hóa giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; khơi dậy mạnh mẽ khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, người dân thêm ấm no, hạnh phúc, xứng đáng với truyền thống nghìn năm văn hiến và anh hùng của dân tộc.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam