Tiếng nói cử tri: Dự án treo - Bao giờ thôi nhức nhối?

“Vấn nạn “quy hoạch treo, dự án treo” tại nhiều địa phương hiện nay gây ra rất nhiều hệ lụy, thiệt hại, khó khăn cho người dân. Có những dự án được quy hoạch, cấp phép 10 năm, 20 năm, thậm chí còn lâu hơn nhưng vẫn chưa triển khai thực hiện. Việc này làm hạn chế quyền khai thác sử dụng đất, kìm hãm phát triển kinh tế - xã hội, người dân trong ranh quy hoạch rơi vào khốn đốn, khó khăn trăm bề, Nhà nước thì thất thu ngân sách, còn bộ mặt đô thị nơi có quy hoạch, dự án treo trở nên nhếch nhác.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Trần Tiến