Tiếng nói cử tri: Khoáng sản bị đánh cắp - Do buông lỏng quản lý hay bất cập ở thể chế?

Khoáng sản bị đánh cắp đồng nghĩa với việc nhà nước sẽ thất thu tiền cấp quyền khai thác, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế và phí bảo vệ TNMT. Điều này không chỉ khiến cho nền kinh tế chịu nhiều thiệt hại trong thời điểm trước mắt mà số lượng và tốc độ khai thác còn khiến cho lượng dự trữ của thế hệ sau bị đe dọa vì cạn kiệt.

Ngoài câu chuyện công tác quản lý khoáng sản còn nhiều bất cập khiến cho các địa phương lúng túng thì có một thực tế là nhiều địa phương buông lỏng quản lý, thậm chí còn bao che, dung túng cho sai phạm. Chính vì vậy các điểm khai thác khoáng sản từ quy mô nhỏ đến rất lớn vẫn cứ xuất hiện hết năm này qua năm khác.

Mời quý vị và các bạn theo dõi!

Trần Tiến -

Tiến Cường