Tiếng nói cử tri: Bất cập trong quản lý, nhiều khu di tích bị xâm phạm nghiêm trọng

Dù được xếp hạng di tích, di sản, thậm chí mỗi di tích, di sản có hẳn các mô hình Ban quản lý và sự phân cấp sát sao tới địa phương, thế nhưng mỗi năm vẫn có những vụ xâm hại di tích, di sản nghiêm trọng xảy ra trên cả nước. Không ít nguyên nhân được chỉ ra, thế nhưng, nhiều vụ việc trong số đó lại do sự buông lỏng quản lý của các cá nhân, tổ chức có liên quan khiến người dân bức xúc.

Nhằm kết nối tiếng nói của cử tri cả nước với Quốc hội cũng như Chính phủ, Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã thực hiện chương trình Tiếng nói cử tri. Qua đó, thúc đẩy các cơ quan chức năng có liên quan sớm giải quyết những vấn đề gây bức xúc trong dư luận, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ cũng như củng cố niềm tin của nhân dân đối với Quốc hội.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

 

Trần Tiến -

Tiến Cường