Tiếng nói cử tri: Những phận đời "treo" theo quy hoạch

Không buôn bán, chuyển nhượng được vì không có sổ đỏ. Không được xây, sửa nên những ngôi nhà nằm trong quy hoạch nhếch nhác, tạm bợ, xuống cấp... Đó là tình cảnh mà hàng ngàn hộ dân nằm trong các vùng “dự án treo” trên cả nước đang phải đối mặt từ thập kỷ này kéo qua thập kỷ khác.

Nhằm kết nối tiếng nói của cử tri cả nước với Quốc hội cũng như Chính phủ, Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã thực hiện chương trình Tiếng nói cử tri. Qua đó, thúc đẩy các cơ quan chức năng có liên quan sớm giải quyết những vấn đề gây bức xúc trong dư luận, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ cũng như củng cố niềm tin của nhân dân đối với Quốc hội. Sau đây sẽ là một số vụ việc nổi cộm gây bức xúc dư luận được người dân gửi về Ban Dân nguyện cũng như Truyền hình Quốc hội Việt Nam trong thời gian qua. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi!

Trần Tiến