Tiếng nói cử tri: Thu hồi đất thiếu minh bạch, đền bù bất cập gây bức xúc trong nhân dân

Thời gian gần đây Ban Dân nguyện thuộc UBTV quốc hội cũng như Ban biên tập chương trình “ Tiếng nói cử tri” đã nhận được rất nhiều đơn thư dung phản ánh về công tác quản lý đất đai của một số địa phương chưa chặt chẽ, các dự án quy hoạch chưa được công khai, việc thu hồi đất thiếu minh bạch; công tác đền bù, hỗ trợ tái định cư còn nhiều hạn chế, bất cập, gây bức xúc trong nhân dân.

 Sau đây sẽ là một số vụ việc nổi cộm gây bức xúc dư luận được người dân gửi về Ban Dân nguyện cũng như Truyền hình Quốc hội Việt Nam trong thời gian qua. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Trần Tiến