Tiết kiệm hơn 70 tỷ đồng nhờ đổi giấy phép lái xe trực tuyến

Theo Bộ Giao thông Vận tải, đến nay, hệ thống cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã tiếp nhận 140.000 hồ sơ, trung bình ngày nhận 1.000 hồ sơ, cá biệt có ngày đã tiếp nhận thành công 1.500 hồ sơ.

Trong năm qua, nhờ đổi giấy phép lái xe trực tuyến đã tiết kiệm cho người dân và xã hội hơn 70 tỷ đồng. Thời gian tới, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai việc nộp phạt vi phạm giao thông thuộc thẩm quyền của Thanh tra Giao thông trên ứng dụng VneID đồng thời phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát Giao thông để hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ xác thực, cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch triển khai giải pháp ứng dụng căn cước công dân trong công tác đào tạo, sát hạch lái xe toàn trình từ đăng ký học, theo dõi quá trình học đến lúc thi cấp bằng bảo đảm định danh chính xác công dân.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam