Tinh hoa thương hiệu Việt |Số 6|: Sửa Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt cần giải pháp hài hòa

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý để xây dựng dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) để báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội trong thời gian tới. Một trong những nội dung bổ sung là điều chỉnh tăng thuế xuất, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có cồn với mục tiêu giảm tiêu thụ, giảm tác dộng tiêu cực đến sức khỏe con người.

Chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh trong khi nhu cầu tiêu dùng chậm lại khiến doanh nghiệp đồ uống này một mặt phải thu hẹp sản xuất kinh doanh, mặt khác phải cố gắng không tăng giá bán. Việc dự kiến tăng Thuế Tiêu thụ đặc biệt trong thời gian tới khiến doanh nghiệp càng phải tính toán hơn.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam