Tờ trình dự thảo Nghị quyết đặc thù tháo gỡ vướng mắc 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, sáng nay (16/1), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, có nhiều quy định cơ chế, chính sách đặc thù chưa được quy định tại các một số luật như: Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo đó, tại dự thảo Nghị quyết, Chính phủ trình Quốc hội quyết định thí điểm 8 cơ chế, chính sách đặc thù. Cụ thể là:

Quy định về định về phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương hằng năm;

Quy định điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư vốn hằng năm;

Quy định trình tự, thủ tục, tiêu chí, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án phát triển sản xuất;

Quy định về sử dụng ngân sách nhà nước trong trường hợp giao chủ dự án phát triển sản xuất tự thực hiện việc mua sắm hàng hóa phục vụ hoạt động phát triển sản xuất;

Quy định về quản lý, sử dụng tài sản hình thành từ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất;

Quy định về ủy thác vốn tự cân đối của ngân sách địa phương qua hệ thống ngân hàng chính sách xã hội;

Quy định về cơ chế thí điểm phân cấp cho cấp huyện trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Quy định về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, đầu tư vốn hằng năm đối với dự án đầu tư xây dựng có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, phạm vi dự thảo nghị quyết không có quy định làm phát sinh thêm nguồn lực so với nguồn lực đã được Quốc hội thông qua tại các nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư từng chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, quy định tại nghị quyết là cơ sở pháp lý để tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn lực đã được Quốc hội thông qua một cách có hiệu quả.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam