Băn khoăn quy định thu hồi đất cho dự án nhà ở thương mại

Mặc dù dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đã được Quốc hội cho ý kiến tại 3 kỳ họp trước, thế nhưng tại kỳ họp lần này, vấn đề thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại vẫn tiếp tục làm nóng nghị trường.

Khoản 27, điều 79 quy định: “Thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại, dịch vụ; thu hồi đất để giao cho nhà đầu tư trúng thầu dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại, dịch vụ.” Đồng tình với phương án này, một số đại biểu cho rằng, quy định như vậy sẽ hạn chế được tình trạng thu hồi đất tràn lan.

Dù tán thành việc thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhưng nhiều đại biểu cho rằng, quy định như vậy có thể chưa bao quát hết các trường hợp trong thực tế. Cần nghiên cứu thêm để thiết kế phương án chặt chẽ hơn. Đặc biệt cần thiết kế kỹ thuật như vậy tương tự và đồng nhất với cách thiết kế lại điều khoản này để tránh xung đột, chồng chéo với điều 126 của dự thảo Luật

Đại biểu cho rằng, cần chỉnh lý quy định thu hồi đất thực hiện dự án nhà ở thương mại, hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại dịch vụ. Cụ thể có thể xây dựng nội dung này thành một phần riêng để Quốc hội cho ý kiến biểu quyết.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam