Còn nhiều quy định chưa rõ ràng, thống nhất liên quan đến tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Sáng 15/1, Kỳ họp bất thường lần thứ 5 cho ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đại biểu Hồ Thị Kim Ngân - đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn nêu ý kiến cho rằng còn nhiều quy định chưa rõ ràng, thống nhất liên quan đến trình tự, thủ tục việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số