Quy định rõ quyền sử dụng không gian trên và dưới mặt đất

Nếu không quy định rõ về quyền sử dụng của người có đất đối với khu vực vùng trời phía trên và khu vực lòng đất phía dưới thuộc ranh giới thửa đất, sẽ có thể dẫn tới khả năng nhà nước phải thu hồi đất để thực hiện các công trình ngầm dù không ảnh hưởng tới khu vực đất trên bề mặt.

Do đó, đề nghị bổ sung quy định về quyền của người sử dụng đối với các không gian có liên quan tới thửa đất. Đây là ý kiến của các đại biểu tại phiên họp Quốc hội sáng 16/1 khi thảo luận về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo đại biểu Lê Thanh Hoàn - Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, hiện nay việc xác định ranh giới thửa đất tại Việt Nam mới chỉ được hiểu theo ranh giới trên bề mặt tức là theo chiều ngang, còn ranh giới theo chiều dọc gồm vùng trời và dưới lòng đất thì chưa rõ, chỉ tồn tại trên giấy và hầu hết không được đánh dấu trên thực địa, trong khi nhiều quốc gia khác đã có quy định cụ thể về quyền của người sử dụng đối với chiều dọc thửa đất.

Để tạo cơ sở pháp lý làm căn cứ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo các tầng đất, đại biểu đề nghị bổ sung quy định sử dụng đối với vùng không gian trên và dưới bề mặt thửa đất.

Cũng theo đại biểu, việc sửa đổi Luật Đất đai lần này là cơ hội để quy định rõ hơn về quyền chứ không phải là nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với không gian phía trên và dưới lòng đất. Việc quy định rõ quyền sử dụng đối với các không gian này sẽ đảm bảo khi thực hiện công trình ngầm ngoài phạm vi quyền của chủ sử dụng đất thì không phải thực hiện thu hồi đất, lúc này chỉ áp dụng theo nguyên tắc bồi thường trách nhiệm ngoài hợp đồng nếu có thiệt hại xảy ra. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam