Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

Sáng 25/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2023; xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2023, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; kịp thời chỉ đạo nghiên cứu, điều chỉnh nội dung huấn luyện, đào tạo, phương án tác chiến, công tác bảo đảm gắn với xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần trong Quân đội. Đề xuất triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chiến lược, đề án, dự án, luật, văn bản quy phạm pháp luật về quân sự quốc phòng; tham mưu hoàn thành có chất lượng tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI, ban hành Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị khóa XII về chiến lược quân sự, quốc phòng.

Quân đội luôn giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” và khu vực phòng thủ vững chắc; thực hiện nhiệm vụ kết hợp quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm...

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “Ba đột phá” và nhiệm vụ, giải pháp “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng”;  lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; triển khai hiệu qủa các nghị quyết, chương trình, đề án về công nghiệp quốc phòng...

Năm 2024, Quân ủy Trung ương chỉ đạo phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng theo các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh các vùng và địa bàn trọng điểm...

Quân ủy Trung ương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện “Ba đột phá” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và chủ đề năm 2024 “Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh”.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp triển khai chặt chẽ, hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; tổ chức tốt Đại hội thi đua quyết thắng các cấp giai đoạn 2019 -2024 và Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ XI; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”…

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam