Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam: Phòng thủ dân sự chính là "lo giữ nước từ lúc nước còn chưa nguy"

Cần phân cấp, phân quyền cho chính quyền các cấp để chủ động ứng phó, khắc phục thảm họa, sự cố. Phòng thủ dân sự là bộ phận của phòng thủ đất nước, vì vậy phải được chuẩn bị “từ sớm, từ xa” đúng theo tư tưởng “tích cốc phòng cơ” của cha ông xa xưa.

Đây là nội dung đã được Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban soạn thảo Luật Phòng thủ dân sự trả lời phỏng vấn trước khi Quốc hội thông qua luật này. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Khắc Phục – Cao Hoàng