TPHCM: Tăng cường thanh tra để chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học

Thông tin liên quan đến các khoản thu đầu năm học 2023-2024, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho biết, các cơ sở giáo dục công lập trước hết căn cứ vào nội dung thu và mức thu được quy định theo phân cấp.

 Bên cạnh đó, từng cơ sở giáo dục cũng xây dựng dự toán thu - chi cho một số nội dung theo điều kiện cơ sở vật chất, nhu cầu của cha mẹ học sinh nhà trường.

Theo Nghị quyết 04 năm 2023 của HĐND TPHCM quy định về khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học 2023-2024, thì tất cả các khoản thu phải đảm bảo đúng tên 26 nội dung khoản thu thuộc 4 nhóm.

Nhóm thứ nhất thu phục vụ cho hoạt động giáo dục ngoài giờ học chính khóa theo quy định. Thứ hai, thu phục vụ cho hoạt động giáo dục theo các đề án được phê duyệt. Thứ ba, thu phục vụ hoạt động bán trú. Và thứ tư thu hỗ trợ cho cá nhân học sinh.

Sở GD&ĐT TPHCM sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp quản lý, để kịp thời chấn chỉnh tình trạng thu các khoản thu không đúng quy định.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Mỹ Tho -

Hữu Ái