Trên 700kg tổ yến được xuất khẩu sang Trung Quốc

Theo Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay, đã có 7 doanh nghiệp được phép xuất khẩu tổ yến vào thị trường Trung Quốc.

Kể từ khi lô sản phẩm tổ yến đầu tiên của Việt Nam sang Trung Quốc vào tháng 11/2023, đến nay đã có trên 700 kg tổ yến được xuất khẩu sang thị trường này. Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Cục Thú y ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết quy trình (7 bước) đăng ký xuất khẩu tổ yến từ Việt Nam sang Trung Quốc gửi các doanh nghiệp và đơn vị liên quan; ban hành văn bản hướng dẫn và tổ chức giám sát dịch bệnh, an toàn thực phẩm theo đúng quy định tại Nghị định thư.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam