Xuất khẩu rau quả nhiều tín hiệu lạc quan

Với những tín hiệu tích cực từ thị trường đầu năm, xuất khẩu rau quả năm 2024 được dự báo tăng so với năm 2023.

Chuyên gia nhận định, bức tranh thị trường năm 2024 rất sáng cho ngành nông sản, kim ngạch xuất khẩu rau quả dự báo tăng trưởng 15 - 20% so với năm 2023, tương đương từ 6,5 - 7 tỷ USD nếu vận dụng tốt thời cơ, chú trọng an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng được hình ảnh thương hiệu rau quả Việt Nam tại các thị trường xuất khẩu.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam