Trình Quốc hội sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội

Tiếp tục kỳ họp 6, Quốc hội khóa XV, chiều 2/11, các đại biểu Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Theo Tờ trình của Chính phủ, Dự án Luật được xây dựng nhằm Bảo đảm an sinh xã hội của người dân theo quy định của Hiến pháp; Sửa đổi căn bản các vướng mắc, bất cập từ thực tiễn và mở rộng, gia tăng quyền, lợi ích để thu hút người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Luật được sửa đổi trên quan điểm Bảo đảm quyền an sinh xã hội theo quy định của Hiến pháp; thể chế hóa quan điểm, đường lối, nội dung cải cách trong Nghị quyết của Đảng và các văn kiệncó liên quan; Kế thừa, phát triển những quy định hiện hành phù hợp, sửa đổi các quy định chưa phù hợp, bổ sung những quy định mới; Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia BHXH; Xây dựng các chế độ BHXH theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững; Dự án Luật tham khảo và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới.

Thẩm tra Dự án Luật, Uỷ ban Xã hội của Quốc hội cơ bản nhất trí với mục tiêu và các quan điểm chỉ đạo xây dựng dự án Luật như trong Tờ trình. Tuy nhiên, Uỷ ban cũng đề nghị Cơ quan soạn thảo lưu ý một số vấn đề như phân tích rõ tính ưu việt của các chính sách, dự liệu những tình huống phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện chính sách từ người lao động và người sử dụng lao động; đẩy mạnh công tác tham vấn công chúng, thông tin kịp thời, đầy đủ, tạo sự đồng thuận cao, củng cố niềm tin và tăng mức độ tuân thủ, sự hài lòng của người dân cũng như các chủ thể tham gia bảo hiểm xã hội.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam