Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc thành lập 02 thành phố

Sáng 01/03, tại Bắc Giang, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 20, thẩm tra các Tờ trình của Chính phủ về việc thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát, thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương và việc thành lập, sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công, thành lập thành phố Gò Công tỉnh Tiền Giang.  

Chính phủ đề nghị đề thành lập 02 phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 02 xã An Điền và An Tây. Đồng thời, đề nghị thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị xã Bến Cát.

 Thị xã Bến Cát có diện tích tự nhiên trên 234 km2;

quy mô dân số 364.000 người;

Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 76 %;

Thị xã Bến Cát là một trong 05 đô thị quan trọng của tỉnh Bình Dương. Hiện tại, thị xã Bến Cát có 08 khu công nghiệp và 01 khu sản xuất tập trung, với trên 5.900 dự án đầu tư. Riêng năm 2022 thu hút được 730 dự án đầu tư với tổng số vốn đầu tư trên 4.700 tỷ đồng và trên 196 triệu USD.

Trám hình của Gò công ( chọn cảnh chuyển có chữ Gò công giúp e ạ và bản đồ của Gò Công + chủ yếu lấy hình sản xuất công nghiệp, đường, trụ sở, chọn cảnh đẹp và bắn chữ in đậm giúp e ạ)

Chính phủ cũng Đề nghị thành lập 04 phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị xã Gò Công.

Thị xã Gò Công có diện tích tự nhiên trên 100 km2, quy mô dân số trên 151.000 người. Đến năm 2022, tổng giá trị sản xuất đạt trên 7.100 tỷ đồng, tỷ trọng các ngành thương mại - dịch vụ và công nghiệp - xây dựng đạt trên 81 %.

Cơ bản tán thành với đề xuất của Chính phủ, tuy nhiên các ý kiến đề nghị Chính phủ và các tỉnh quan tâm, tăng cường đầu tư giải quyết vấn đề đặt ra sau khi thành lập đơn vị hành chính đô thị; khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của địa phương để trình cấp có thẩm quyền, bảo đảm tiến độ, chất lượng, đúng theo yêu cầu.

Tại phiên họp, với 100% thành viên Ủy ban Pháp luật tham gia biểu quyết tán thành, Ủy ban Pháp luật đã nhất trí trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định việc thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát, thành lập TP. Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương; thành lập, sắp xếp các phường thuộc thị xã Gò Công, thành lập TP. Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thùy Linh -

Vũ Hiếu