Truyền hình Quốc hội với Bộ trưởng: Thông điệp của Bộ trưởng Bộ văn hóa thể thao và du lịch trong năm mới 2024

Năm 2023, lĩnh vực VHTTDL tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng, trong đó, toàn ngành đã chủ động rà soát các "khoảng trống" trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch để tham mưu đề xuất Chính phủ, Quốc hội hoàn thiện thể chế, từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước thông qua công cụ pháp luật, đồng thời "khơi thông" nguồn lực, "kiến tạo" sự phát triển mà điểm nhấn quan trọng là được Đảng, Chính phủ, Quốc hội giao chủ trì xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã dành cho THQHVN cuộc trò chuyện nhân dịp đầu xuân mới, mời quý vị cùng theo dõi.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Phan Hằng