Ứng dụng công nghệ mới bảo đảm an ninh mạng

Tội phạm trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Và sự phát triển không ngừng của công nghệ mới càng làm gia tăng tội phạm lợi dụng để lừa đảo trục lời. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong đảm bảo an ninh mạng vì vậy đã và đang được các ngành chức năng tăng cường, nhằm ngăn chặn hiệu quả, xử lý kịp thời các thủ đoạn phạm tội trên không gian mạng.

ChatGPT mang lại nhiều tiện ích. Tuy nhiên, tiện ích này cũng là con dao hai luỡi, nếu áp dụng với mục đích xấu. Vì vậy đòi hỏi các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, người dân phải nâng cao nhận thức, kỹ năng áp dụng công nghệ; thường xuyên cập nhật công nghệ mới.

Khoa học công nghệ không ngừng phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin cũng đồng thời làm phát sinh nhiều vấn đề, trong đó có thách thức về lừa đảo trực tuyến, mất an ninh mạng. Đẩy mạnh khai thác,  ứng dụng hiệu quả công nghệ mới vào hoat động quản lý, điều hành, phục vụ nhu cầu công việc chính là cách xây dựng môi trường số an toàn lành mạnh.

Đề án "Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet" của Bộ Thông tin và Truyền thông được triển khai, góp phần cụ thể hóa chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm mạng giai đoạn 2016 – 2025, định hướng đến năm 2030, Chính phủ, các bộ ngành đang tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các quy định pháp luật, góp phần giảm thiểu hơn nữa tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Phạm Quyền