Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật ông Đào Ngọc Dung

Thực hiện kết luận của UBKT Trung ương tại Kỳ họp thứ 37 đối với Ban cán sự đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan; căn cứ quy định của Đảng, tại Kỳ họp thứ 39 diễn ra trong 2 ngày 2 và 3/4, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật:

Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Nguyễn Hồng Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội các nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021 và các đồng chí: Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng; Phạm Thị Hải Chuyền, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng; Huỳnh Văn Tí, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng khác. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!


Truyền hình Quốc hội Việt Nam