Lần đầu tiên kỷ luật 6 cán bộ cấp cao vi phạm trong kê khai tài sản

Chiều nay (1/2), Ban Nội chính Trung ương – cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng tiêu cực đã tổ chức Hội nghị thông tin kết quả phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng tiêu cực.

Năm 2023, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành gần 50 văn bản về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Quốc hội đã ban hành, thông qua 18 luật, 29 nghị quyết; Chính phủ đã ban hành 126 nghị định, quyết định; các bộ, ngành, địa phương ban hành  hơn 18.000 văn bản về các lĩnh vực quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng tiêu cực. Cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 606 tổ chức đảng, 24.162 đảng viên (tăng 12% về số đảng viên bị kỷ luật so với năm 2022). Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 19 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trong đó lần đầu tiên có 06 cán bộ bị xử lý kỷ luật do vi phạm trong kê khai tài sản, thu nhập.

Các cơ quan tiến hành tố tụng trên cả nước đã khởi tố hơn 4.500 vụ, hơn 9.000 bị can (tăng 46% về số vụ án so với năm 2022) về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Ban chỉ đạo đã khởi tố mới, mở rộng điều tra nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, điển hình như: vụ án Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB; các vụ án trong lĩnh vực đăng kiểm; vụ án xảy ra tại Công ty AIC, vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC; Tân Hoàng Minh; vụ án xảy ra tại Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam... Việc kê biên, phong toả, thu hồi tài sản tham nhũng có nhiều chuyển biến rõ nét, có vụ án đã thu hồi được 100% tài sản bị chiếm đoạt.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả. Năm 2023, Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã đưa 260 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực vào diện theo dõi, chỉ đạo. Các địa phương đã khởi tố mới hơn 830 vụ án tham nhũng (tăng 2 lần so với năm 2022). Nhiều địa phương đã phát hiện, kiên quyết xử lý, khởi tố cả cán bộ nguyên là Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh. Đặc biệt, năm nay, công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm minh những sai phạm trong chính các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh. 270 cán bộ trong các cơ quan này đã bị xử lý kỷ luật trong năm, trong đó, đã xử lý hình sự gần 140 trường hợp.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Bích Liên -

Tùng Dương