Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Chiều 9/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Theo Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, sau kỳ họp thứ 6, dưới sự chỉ đạo của UBTVQH, Chính phủ, Cơ quan thẩm tra, Cơ quan soạn thảo và các cơ quan có liên quan đã phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện dự thảo Luật trên tinh thần kỹ lưỡng, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, phù hợp với chuẩn mực kế toán và thông lệ quốc tế. Đồng thời tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức tín dụng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ngân hàng.

Sau khi tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đã giảm 3 điều so với bản mà Chính phủ trình tại Kỳ họp thứ 6. 

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Quang Sỹ -

Anh Đức