Cần cơ chế hỗ trợ tổ chức tín dụng mở chi nhánh ở vùng sâu, vùng xa

Sáng 3/01, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông làm việc với Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ triển khai thực hiện Luật tổ chức tín dụng năm 2010 và đóng góp ý kiến dự thảo Luật Tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Tại buổi làm việc, các đại biểu đánh giá cao công tác soạn thảo của dự án Luật tổ chức tín dụng (sửa đổi) đã tiếp thu các ý kiến và bổ sung để trình Quốc hội trong kỳ họp vừa qua. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng kiến nghị một số nội dung liên quan đến hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân.

Đại biểu kiến nghị nên xem xét mở rộng địa bàn cho quỹ tín dụng nhân dân hoạt động liên xã; nâng tỷ lệ hoặc không quy định trong huy động vốn ngoài thành viên. Đồng thời nâng tổng huy động vốn chủ sở hữu lên từ 20 lần lên 30 lần để tạo thuận lợi cho các quỹ tín dụng nhân dân phát huy vai trò của mình. Nhiều đại biểu cũng kiến nghị cần có cơ chế hỗ trợ các tổ chức tín dụng mở các chi nhánh tại vùng sâu, vùng xa để người dân có thể thuận tiện trong giao dịch. Hiện nay ngân hàng không có chức năng kê biên tài sản nên gặp khó khăn trong việc xử lý, thu hồi nợ xấu. Đại biểu đề nghị cần quy định rõ các cơ quan sẽ hỗ trợ giúp ngân hàng xử lý nợ xấu tránh gây thất thoát tài sản.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Phúc Hân