Văn phòng Quốc hội không ngừng đổi mới

Chia sẻ với Truyền hình Quốc hội Việt Nam về nhiệm vụ trong năm mới, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XIV, đồng thời tiếp tục đặt ra yêu cầu và khối lượng, chất lượng công việc thực hiện lớn lao, đòi hỏi sự nỗ lực của bộ máy tham mưu, giúp việc của Quốc hội.

Do vậy, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2024, Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy kinh nghiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác; kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giúp việc; tăng cường tính chuyên nghiệp, khoa học và công tác phối hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, phục vụ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Đỗ Minh -

Như Huỳnh -

Tùng Dương