Việc chậm, nợ văn bản pháp luật chưa được giải quyết dứt điểm

Cho rằng vẫn còn tình trạng nợ, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, các đại biểu Quốc hội cũng đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long làm rõ những giải pháp để khắc phục tình trạng này.

Theo các đại biểu, trong nhiệm kỳ này, Bộ Tư pháp đã có sự chuẩn bị kỹ hơn về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Tuy nhiên, qua kết quả giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội cũng cho thấy việc chậm ban hành các văn bản hướng dẫn chưa được khắc phục một cách căn bản, do đó đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm rõ trách nhiệm và giải pháp. 

Bộ trưởng cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về một số giải pháp khắc phục vướng mắc, bất cập trong công tác xây dựng văn bản pháp luật, trong đó có các quy định đảm bảo tính kỷ luật hành chính trong việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam