Xu hướng tất yếu của chuyển đổi số báo chí

Trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin thì báo chí đang phải chịu tác động mạnh mẽ, dần bị mất đi thị phần cho các nền tảng xuyên biên giới. Do đó, chuyển đổi số báo chí trở thành một xu hướng tất yếu. Đây cũng là nội dung được nhấn mạnh trong Hội thảo … vừa diễn ra tại Đà Nẵng, nằm trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN lần thứ 16 (AMRI 16).

Trong ASEAN, các quốc gia như Brunei, Indonesia, Thái Lan, Malaysia… đã có những bước chuyển đổi số mạnh mẽ trên nhiều phương diện. Các chính phủ đều đang tích cực nghiên cứu để đưa ra chính sách phù hợp để thúc đẩy báo chí chuyển đổi số, đảm bảo sự lành mạnh thông tin trên các nền tảng số.

Có thể thấy kết quả chuyển đổi số trong ASEAN chưa đồng đều. Có những nước đã nghiên cứu và ứng dụng công nghệ AI khá mạnh mẽ trong truyền thông số như Malaysia, hay đã có bộ tiêu chuẩn về truyền thông trực tuyến như Thái Lan. Nhưng cũng còn thành viên mới bước đầu ứng dụng công nghệ số trong truyền thông, báo chí do hạn chế về ngân sách, hạ tầng kỹ thuật.

Trong khối ASEAN, Việt Nam được đánh giá có tốc độ chuyển đổi số nhanh. Đầu tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chiến lược chuyển đổi số báo chí đến 2025, định hướng đến 2030. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã thành lập Trung tâm chuyển đổi số báo chí nhằm hỗ trợ các cơ quan báo chí về kỹ thuật, thiết bị và đào tạo nguồn nhân lực.

Thông qua hợp tác sâu rộng, các nước ASEAN đã có những bước tiến lớn trong lĩnh vực truyền thông. Tuy nhiên, xây dựng nền tảng chung về hạ tầng và các hành lang pháp lý đồng bộ trong chuyển đổi số vẫn là yêu cầu đặt ra trong cộng đồng ASEAN và các nước chắc chắn cần tăng cường hợp tác hơn nữa trong thời gian tới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Nguyễn Hùng -

Anh Khoa