Xuất khẩu chè Việt Nam đạt giá trị thấp nhất trong 7 năm

Năm 2023, xuất khẩu chè Việt Nam đạt 121.000 tấn, trị giá 211 triệu USD, lần lượt giảm 17% và 11% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số liệu mới nhất từ Hải quan Việt Nam.

Theo đó, 2023 là năm có sản lượng xuất khẩu thấp nhất 7 năm. Giá chè xuất khẩu bình quân năm ngoái đạt 1.737 USD một tấn, tăng hơn 7% so với năm 2022, nhưng mức giá này mới chỉ bằng 67% so giá chè xuất khẩu bình quân trên thế giới. Giá chè xuất khẩu bình quân toàn cầu năm 2023 đạt 2.600 USD một tấn.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam