Xuất khẩu chè Việt Nam thấp nhất 7 năm

Năm 2023, xuất khẩu chè Việt Nam đạt 121.000 tấn, trị giá 211 triệu USD, lần lượt giảm 17% và 11% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số liệu mới nhất từ Hải quan Việt Nam.

Theo đó, 2023 là năm có sản lượng xuất khẩu thấp nhất 7 năm. Giá chè xuất khẩu bình quân năm ngoái đạt 1.737 USD một tấn, tăng hơn 7% so với năm 2022, nhưng mức giá này mới chỉ bằng 67% so giá chè xuất khẩu bình quân trên thế giới. Giá chè xuất khẩu bình quân toàn cầu năm 2023 đạt 2.600 USD một tấn.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam