10 năm thực hiện Nghị quyết 525 về tiếp xúc cử tri: Còn nhiều hạn chế, vướng mắc

Cũng trong sáng 12/7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 525 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII và Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết cho thấy, nhận thức của các cá nhân, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thi hành Nghị quyết đã được nâng lên rõ rệt. Nhiều ĐBQH đã chủ động, tích cực thực hiện việc tiếp xúc cử tri với nhiều hình thức khác nhau; thu thập, nghiên cứu và chuyển nhiều kiến nghị của cử tri đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết. 

Qua 10 năm đã có trên 27 nghìn cuộc tiếp xúc cử tri, với nhiều hình thức khác nhau được tổ chức; 42.455 kiến nghị của cử tri được tổng hợp, chuyển tới 72 đầu mối các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở Trung ương có thẩm quyền giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; 650 văn bản quy phạm pháp luật khác nhau được các cơ quan có thẩm quyền ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung theo kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng chỉ ra, vẫn còn nhiều hạn chế vướng mắc trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 525, đề nghị cần phải phân tích, đánh giá sâu hơn để làm cơ sở cho đề xuất giải pháp khi xây dựng một nghị quyết liên tịch mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng nêu rõ, công tác tiếp xúc cử tri rất quan trọng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hiện nay ở các địa phương, cách làm, cách tổ chức, cách thống kê… công tác tiếp xúc cử tri rất khác nhau. Cần phải có phân tích, đánh giá lại.

Các ý kiến tại phiên họp cũng đề nghị, cần sớm xây dựng hoàn thành Nghị quyết liên tịch mới trong năm 2023, ban hành trong quý 1 năm 2024. Nghị quyết liên tịch mới sẽ có sự phối hợp của cả 3 bên bao gồm: Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính phủ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Dương Dung -

Anh Đức -

Vũ Hiếu