6 nhiệm kỳ, hàng chục cuộc tiếp xúc cử tri nhưng kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, qua tiếp xúc cử tri nhưng quên chuyển kiến nghị của cử tri đến cơ quan có thẩm quyền hoặc có chuyển nhưng còn hình thức, chưa đeo bám giám sát khiến ý kiến chính đáng của cử tri nhiều năm chưa được giải quyết là những hạn chế trong hoạt động của HĐND tỉnh Bình Thuận được Bí thư, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận chỉ ra trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI.

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp cuối năm, Bí thư, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận Dương Văn An thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong hoạt động của HĐND tỉnh như việc nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nhưng thiếu giám sát dẫn đến có tình trạng nhiều năm không triển khai. Hay tình trạng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong đó có lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo sở, ngành, qua tiếp xúc cử tri có hứa thực hiện hoặc hứa chuyển kiến nghị của cử tri đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhưng cũng có trường hợp quên, hoặc có chuyển nhưng còn hình thức, chưa đeo bám giám sát, theo dõi.

Bí thư, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận cũng Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và từng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chú ý nhiều hơn việc giám sát kết quả giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng của cử tri của các cơ quan nhà nước các cấp; kịp thời nêu ý kiến phê bình, chấn chỉnh đối với các trường hợp chậm trễ, để kéo dài hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Bình Thuận ghi nhận 71 kiến nghị của cử tri toàn tỉnh trong đó 18 ý kiến liên quan đến lĩnh vực sản xuất - đất đai, 27 ý kiến thuộc lĩnh vực quy hoạch – xây dựng – Tài chính,  22 ý kiến về lĩnh vực văn xã – nội chính, 4 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Lê Trang -

Triệu Nguyễn