AIPA-43: Cuộc họp các nghị sĩ trẻ AIPA được tổ chức lần đầu theo sáng kiến của Quốc hội Việt Nam

Kể từ khi trở thành thành viên chính thức của AIPA vào tháng 9/1995, Quốc hội Việt Nam đã tham gia chủ động, tích cực, đóng góp trách nhiệm cùng Nghị viện các nước thành viên củng cố vai trò trung tâm, sự đoàn kết và thống nhất trong AIPA, đẩy mạnh hợp tác nội khối.

Đồng thời, kiên trì, khéo léo đưa ra nhiều sáng kiến có giá trị nhằm hỗ trợ Chính phủ các nước ASEAN giải quyết những vấn đề ưu tiên của khu vực. Tại kỳ đại hội đồng lần này, Đoàn ĐBQH Việt Nam cũng đã tiếp tục có những đóng góp thiết thực đối với AIPA.

Phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, tại các cuộc họp cấp Ủy ban, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đều tham gia với tinh thần chủ động, tích cực, đóng góp xây dựng vào quá trình sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các văn kiện, bảo đảm mục tiêu đề ra, phù hợp lợi ích của Việt Nam, đồng thời thể hiện sự ủng hộ đối với vai trò Chủ tịch AIPA-43 của Campuchia.

Đặc biệt, Đại hội đồng AIPA-43 đánh dấu lần đầu tiên cuộc họp chính thức của các nghị sĩ trẻ AIPA được tổ chức, theo sáng kiến của Quốc hội Việt Nam. Campuchia đã đề xuất và thông qua nghị quyết để nâng cấp cơ chế nghị sĩ trẻ thành cơ chế tương đương với các ủy ban tại Đại hội đồng AIPA.

Đại hội đồng AIPA-43 đã thông qua 12 nghị quyết về các vấn đề nội dung, 21 nghị quyết về các vấn đề tổ chức và 1 thông cáo chung.

Nepal, Azerbaijan, Gruzia và Mỹ đã được kết nạp làm quan sát viên của AIPA.

Có thể nói rằng, sự tham gia tích cực của Quốc hội Việt Nam tại Đại hội Đồng AIPA-43 đã thể hiện tinh thần tiếp tục triển khai chủ trương nâng tầm đối ngoại đa phương; cùng các nghị viện thành viên AIPA củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, đẩy mạnh quan hệ giữa AIPA với các đối tác, góp phần vào tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN và thúc đẩy hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực; đồng thời nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam và Quốc hội nước ta tại các cơ chế hợp tác nghị viện khu vực và thế giới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!