Bầu cử Quốc hội Hàn Quốc: Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm cao kỷ lục

Các điểm bỏ phiếu trên toàn Hàn Quốc đã đồng loạt mở cửa đón cử tri trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa mới ở nước này. Cuộc bỏ phiếu ghi nhận số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu tăng kỷ lục.

Theo Ủy ban bầu cử quốc gia Hàn Quốc (NEC), cuộc bỏ phiếu sẽ diễn tại 14.259 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Sự quan tâm của cử tri Hàn Quốc đối với cuộc bầu cử quốc hội khóa 22 này rất lớn thể hiện ở tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm trong đợt bỏ phiếu ngày 5 và 6 tháng 4 đạt mức kỷ lục 31,28%.

Theo quy định hiện hành sẽ có tổng số 300 ghế Quốc hội được bầu, bao gồm 254 ghế được bầu theo hình thức trực tiếp và 46 ghế theo tỷ lệ đại diện chính đảng. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020 là 66,2%. Các nhà phân tích nhận định rằng 48 khu vực bầu cử ở Seoul là nơi sẽ quyết định kết quả bầu cử. Các số liệu thống kê cho thấy kết quả kiểm phiếu ở Seoul thường phản ánh kết quả bầu cử tổng thể.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!
Q.T