Bế mạc Hội nghị Ngoại giao 32

Sau 5 ngày làm việc chính thức, sáng 23/12, Hội nghị Ngoại giao lần 32 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” đã bế mạc. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá thành công của hội nghị đã góp phần nâng cao vai trò, uy tín của ngành ngoại giao đối với đảng, nhà nước, các ban bộ ngành và các địa phương.

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tham dự Phiên khai mạc và có bài phát biểu chỉ đạo định hướng toàn diện, sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực công tác của ngành Ngoại giao.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có những chỉ đạo quan trọng tại Hội nghị và trong các buổi làm việc với các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện. Nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương đã đến dự và đóng góp nhiều ý kiến quý báu.

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 đã quán triệt sâu sắc những nội dung lớn của đường lối Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Đề án quan trọng về đối ngoại từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay. Hội nghị đã thống nhất đánh giá tổng thể về cục diện, tình hình, cơ hội, thách thức đặt ra trong môi trường đối ngoại; phương hướng, biện pháp triển khai công tác đối ngoại thời gian tới; các biện pháp để đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành ngoại giao theo hướng tiên phong, toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp.

Hội nghị tiếp tục xác định nhiệm vụ bao trùm của ngành Ngoại giao trong thời gian tới là tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước. Trọng tâm, ưu tiên là đẩy mạnh và làm sâu sắc quan hệ với các nước; tiếp tục mở rộng nâng tầm mạng lưới quan hệ với các đối tác, nhất là với nước láng giềng, nước lớn, đối tác quan trọng, bạn bè truyền thống. Cùng với đó, tiếp tục nâng tầm đối ngoại đa phương, phát huy mạnh mẽ vai trò, vị thế của Việt Nam trong các tổ chức khu vực, quốc tế; xác định ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển là nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Vân Hương -

Sỹ Cường