Bổ sung báo cáo đánh giá tác động làm rõ hiệu quả sau khi điều chỉnh

Sáng 5/4, Thường trực Hội đồng Dân tộc đã tổ chức phiên họp mở rộng để thẩm tra Báo cáo Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển Kinh tế - xã hội vùng Đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm chủ trì hội nghị.

Thường trực Hội đồng Dân tộc và nhiều cơ quan của Quốc hội có nhận định, những vướng mắc hiện nay chủ yếu thuộc về thẩm quyền của Chính phủ tại các Quyết định 1719 về phê duyệt Chương trình và các quyết định liên quan đến phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển. Tuy nhiên, chính phủ không đề cập đến nội dung này, nên không đánh giá được mức độ khắc phục các vướng mắc hiện nay đến đâu.

Hội đồng Dân tộc đề nghi Chính phủ bổ sung báo cáo đánh giá tác động, để làm rõ hiệu quả của việc sau điều chỉnh. Trong đó làm nổi bật được sự cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư. Nhất là những tác động của các đối tượng đầu tư đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Hội đồng Dân tộc cho rằng, nội dung này cần phải tách riêng thành một báo cáo đánh giá tác động, trong đó cần phải phân tích rõ, nếu không thực hiện các nội dung này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến giải ngân vốn và đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thanh Hải -

Trương Tùng