Bộ trưởng Bộ Y tế: Đảm bảo phụ cấp cho cán bộ dân số khi cử làm nhiệm vụ y tế khác

Sáng 20/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Bà Đào Hồng Lan - Bộ trưởng Bộ Y tế tham gia giải trình các nội dung liên quan đến lĩnh vực ngành được cử tri và đại biểu Quốc hội quan tâm.

Về chính sách đối với cán bộ dân số, Bộ trưởng cho biết, Chính phủ đã có Nghị định số 05 năm 2023 về việc triển khai chế độ trợ cấp, ưu đãi đối với cán bộ y tế dự phòng, tuy nhiên, cán bộ làm công tác dân số không nằm trong diện triển khai của Nghị định này. Nhận được kiến nghị của cử tri về vấn đề này, Bộ đã trực tiếp cử các đoàn xuống công tác tại các địa phương để nắm bắt tình hình, có văn bản gửi UBND các tỉnh về việc rà soát thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ dân số, bởi nhiệm vụ chính của họ là làm chính sách dân số. 

Bộ trưởng cho biết, trong thời gian qua, việc thực hiện chế độ chính sách của địa phương có hiện tượng nhiều nơi bố trí cán bộ dân số làm công tác khác, nhưng không được hưởng các chế độ phụ cấp theo quy định. Bộ đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh rà soát đảm bảo đúng vị trí việc làm, đúng chức danh, trong trường hợp phải làm các nhiệm vụ y tế khác thì phải đảm bảo phụ cấp cho đội ngũ này. 

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cho biết, sắp tới sẽ triển khai cải cách tiền lương, các cơ quan ban ngành cần quan tâm hơn nữa tới chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, trong đó có đội ngũ làm công tác dân số, tạo mức phụ cấp cao nhất theo quy định để đảm bảo đội ngũ y tế có đủ điều kiện làm việc.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số