Bộ Y tế thí điểm bỏ giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế từ tháng 4/2024

Theo kế hoạch, trong năm 2024, Bộ Y tế phối hợp Cục C06 (Bộ Công an), Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nghiên cứu, triển khai tích hợp hai loại giấy tờ (giấy chuyển tuyến và giấy khám điện tử) trên các ứng dụng VNeID, VssID. Khi đó, người bệnh làm thủ tục chuyển tuyến hoặc tái khám chỉ cần xuất trình giấy điện tử được tích hợp trên hai ứng dụng trên kèm mã QR.

Thay đổi này của Bộ Y tế nhằm mục đích loại bỏ hoàn toàn giấy chuyển tuyến và giấy hẹn khám lại bản giấy. Hoạt động này được Bộ Y tế triển khai thí điểm từ ngày 1/4, tiến tới áp dụng chính thức trên toàn quốc từ tháng 7/2024.

Theo bà Trần Thị Trang - Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế), khi 2 loại giấy tờ này được tích hợp trên ứng dụng VNeID, VssID, người bệnh khi làm thủ tục chuyển tuyến hoặc tái khám chỉ cần xuất trình giấy chuyển tuyến điện tử hoặc giấy hẹn khám lại điện tử trên ứng dụng VNeID hoặc VssID (có tích hợp sẵn mã QR).

Theo bà Trang, việc triển khai giấy chuyển tuyến và giấy hẹn khám lại điện tử mang lại nhiều giá trị phục vụ quản lý nhà nước về công tác chuyển tuyến, tạo kho dữ liệu tập trung cho phân tích, thống kê, kịp thời điều chỉnh chính sách sát với thực tế. Đồng thời, việc thay đổi này giúp công khai, minh bạch trong công tác chuyển tuyến đơn giản hóa thủ tục hành chính.

(*) Nguồn: VTC News

Việt Bắc