Bứt phá đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Đưa người lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng tiếp tục bứt phá, năm thứ 10 liên tiếp lập kỷ lục. Đây là một trong những điểm sáng được nêu bật tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2024 do Bộ LĐTB&XH tổ chức sáng 26/12. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự hội nghị.

 Báo cáo của Bộ LĐTBXH cho thấy nhiều kết quả tích cực của ngành đạt được trong năm 2023. Đáng chú ý, các giải pháp ổn định và phát triển thị trường lao động ngoài nước được đẩy mạnh; công tác tuyển chọn, đào tạo và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được quản lý chặt chẽ hơn. Ước thực hiện cả năm số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khoảng 155.000 người, đạt 129% so với kế hoạch năm, tăng 8,55% so với năm 2022, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, xuyên suốt năm 2023, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, hiệu quả, nhất là các chính sách ưu đãi người có công, giảm nghèo.

Với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, năm 2024 Bộ xác định các trọng tâm, trong đó ưu tiên với các nhiệm vụ về lao động gồm: Hoàn thiện thể chế, xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật về lao động, đảm bảo hiệu quả, hiệu lực. Tập trung triển khai tốt các chính sách ổn định thị trường lao động và phát triển thị trường lao động. Tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Như Thảo -

Ngọc Tuấn