Các nhà lập pháp EU đạt thỏa thuận quản lý dữ liệu các doanh nghiệp công nghệ lớn

Các nhà lập pháp EU đã nhất trí về một bộ quy tắc quản lý các doanh nghiệp công nghệ lớn đang hoạt động tại Châu Âu. Trọng tâm nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân của người sử dụng khỏi sự truy cập từ các quốc gia khác.

Ủy ban châu Âu đã đề xuất dự luật dữ liệu vào năm ngoái nhằm điều chỉnh dữ liệu được tạo ra trong các thiết bị thông minh và sản phẩm tiêu dùng. Đạo luật được cho là nhằm kiềm chế bớt sự ảnh hưởng của các công ty công nghệ lớn trên thị trường.

Dự luật mới trao cho cả cá nhân và doanh nghiệp nhiều quyền kiểm soát nhiều hơn đối với dữ liệu của bản thân thông qua các đối tượng, máy móc và thiết bị thông minh, cho phép họ sao chép hoặc truyền dữ liệu dễ dàng từ các dịch vụ khác nhau. Dự luật được cho là cũng mang lại cho người tiêu dùng và các công ty tiếng nói về những gì có thể được thực hiện với dữ liệu do các sản phẩm sử dụng thông tin khách hàng.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp công nghệ cũng có quyền từ chối yêu cầu chia sẻ dữ liệu với chính quyền trong những trường hợp đặc biệt khi các đơn vị khai thác có thể phải đối mặt với tổn thất kinh tế nghiêm trọng và làm suy yếu khả năng kinh tế theo luật mới.

Giới chuyên gia cho rằng điều khoản này vẫn có thể tạo ra các kẽ hở cho các doanh nghiệp công nghệ lớn, đồng thời nhấn mạnh tính cấp thiết của việc cần tồn tại một cơ quan quản lý đặc biệt để điều hành việc các doanh nghiệp công nghệ sử dụng dữ liệu của khách hàng.