Cấm tuyệt đối lái xe có nồng độ cồn

Tiếp tục phiên họp Thường vụ Quốc hội thứ 31, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tất cả các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát biểu ý kiến đều đồng tình với việc "cấm tuyệt đối nồng độ cồn đối với lái xe". Bởi không những quy định này đã có trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, đã triển khai có hiệu quả trên thực tế, mà sẽ còn từng bước hình thành văn hóa tham gia giao thông “Đã uống rượu bia thì không lái xe”.

Trước 02 phương án quy định về hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn trong dự thảo Luật. Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với đề xuất của Chính phủ và tha thiết đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn Phương án 1 là Quy định cấm tuyệt đối nhằm bảo vệ được nhiều hơn tính mạng, sức khỏe, tài sản cho người dân, bảo vệ nguồn lực cho xã hội. Quan điểm này được các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành.

Cũng đồng tình với việc cấm tuyệt đối người lái xe có nồng độ cồn, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho rằng, quy định như vậy đã hình thành văn hóa rất tốt khi tham gia giao thông, hạn chế tác hại rất lớn do sử dụng rượu bia gây ra.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Ủy ban Quốc phòng và An ninh cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ những ưu điểm, hạn chế của 2 phương án về nồng độ cồn để hoàn chỉnh Báo cáo tiếp thu, giải trình về Dự án Luật.

Khắc Phục -

Quang Sỹ -

Anh Đức