Campuchia lập nhóm chuyên trách giải quyết bức xúc trên mạng xã hội

Tân Thủ tướng Campuchia Hun Manet sẽ thành lập một đội can thiệp đặc biệt và một đội phản ứng nhanh để theo dõi, tập hợp và hành động giải quyết những bức xúc mà người dân nêu trên mạng xã hội. Thông tin được tờ Khmer Times đăng tải ngày 31/8.

Kế hoạch theo dõi mạng xã hội nhằm nắm bắt các vấn đề của người dân được ông Hun Manet đề cập trong cuộc họp với 18.000 công nhân. Theo đó, Thủ tướng Hun Manet cho biết, ông thường xuyên theo dõi Facebook và TikTok để biết loại khiếu nại và vấn đề mà người dân mong muốn được giải quyết nhanh nhất có thể. Nhiệm vụ này từ nay sẽ do nhóm can thiệp đặc biệt đảm nhận để giúp đỡ Thủ tướng cũng như người dân.

Kế hoạch này nhận được sự hoan nghênh của người dân Campuchia, với hy vọng đội ngũ chuyên gia sẽ chủ động tìm kiếm, tìm ra những người đang phải đối mặt vấn đề và loại vấn đề nào cần chính phủ can thiệp, đem lại công lý cho họ mà không phân biệt đối xử hay thiên vị chính trị. Đây là nỗ lực mới nhất của nhà lãnh đạo trẻ Campuchia, mang một luồng gió mới và kỳ vọng đem đến nhiều thay đổi tích cực hơn nữa cho đất nước.

 

Q.T