Tân Thủ tướng Campuchia Hun Manet nêu 6 ưu tiên trong nhiệm kỳ 5 năm tới

Trong bài phát biểu trước Quốc hội sau khi được phê chuẩn làm Thủ tướng Campuchia, ông Hun Manet đã nêu ra 6 ưu tiên trong chính sách trong nhiệm kỳ 5 năm tới, trong đó tập trung vào cải thiện cuộc sống của người dân.

Trong bài phát biểu trên cương vị Thủ tướng Campuchia, ông Hun Manet cam kết sẽ lãnh đạo cơ quan hành pháp đất nước nhằm thực hiện thắng lợi cương lĩnh chính trị mà đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã cam kết với người dân.

6 CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN CỦA TÂN THỦ TƯỚNG CAMPUCHIA

Tân Thủ tướng Campuchia cũng đưa ra 6 trọng tâm ưu tiên bao gồm:

- Mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe;

- Đào tạo nghề và kỹ thuật cho thanh niên thuộc các hộ trên toàn quốc;

- Thể chế hóa chương trình trợ cấp xã hội toàn quốc đối với hộ nghèo;

- Xây dựng và đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế phi chính thức;

- Đưa ra cơ chế tài chính phù hợp nhằm thúc đẩy sản xuất, tìm kiếm thị trường, giữ vững giá nông sản ở mức phù hợp;

- Đưa cán bộ kỹ thuật nông nghiệp xuống xã, phường và xây dựng hội nông dân tại các địa phương.

5 ƯU TIÊN HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ MỚI

Ông Hun Manet cũng nhấn mạnh các nhiệm vụ ưu tiên của chính phủ mới gồm 51 thành viên.

Điều đầu tiên là đảm bảo sự bảo vệ tuyệt đối để mang lại hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn cho người dân. Đồng thời, đảm bảo bảo vệ nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ để không ai có thể xâm phạm hay phá hoại đất nước.

Ưu tiên thứ hai là đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội trên tất cả các lĩnh vực, tập trung vào cải cách công tác quản trị thông qua việc biến các cơ quan công lập thành đơn vị có năng lực cao, làm việc thông minh, nhanh gọn. Luật pháp, công lý xã hội và sự hiệu quả, chất lượng của các dịch vụ công cũng phải được nâng cao.

Nhiệm vụ thứ ba là cải thiện đời sống của người dân qua việc cung cấp các chương trình giáo dục và đào tạo nghề chất lượng cao cho giới trẻ.

Thứ tư là đảm bảo an ninh trong xã hội và ổn định đời sống của người dân bằng cách nâng cao hệ thống bảo trợ xã hội.

Cuối cùng là chú ý phát triển kinh tế - xã hội bền vững, tăng cường khả năng chống chịu biến đổi khí hậu. Bình đẳng giới, khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên, đầu tư công vào các dự án xanh cũng được tân thủ tướng Campuchia đề cập.

Ông Hun Manet lưu ý rằng, để hiện thực hóa mục tiêu của mình, chính phủ sẽ phát động và phấn đấu thực hiện thành công “Chiến lược Ngũ giác - Giai đoạn I từ năm 2023-2028”, là “Chương trình nghị sự chính sách kinh tế - xã hội” thuộc “Chương trình chính trị” của Quốc hội khóa VII.

QT