Cân nhắc thời gian trình đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia

Sáng nay 30/1, tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm, Thường trực Hội đồng Dân tộc đã họp phiên mở rộng, thẩm tra sơ bộ Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Theo Nghị quyết, nguồn vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên, Chính phủ lại có đề xuất thay bằng "kinh phí sự nghiệp được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm theo quy định”. Về nội dung này, một số đại biểu đề nghị Chính phủ cần nêu được những khó khăn vướng mắc khi thực hiện phân bổ bố trí nguồn vốn, đây cũng là cơ sở minh chứng cho việc đề xuất sửa đổi này.

Về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình của Chính phủ, một số đại biểu cho rằng, chưa thực sự thuyết phục về cơ sở pháp lý. Do đó đề nghị Chính phủ cân nhắc có thực sự vướng mắc không và nên lùi thời điểm trình dự án.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành rà soát, sửa đổi các văn bản thuộc thẩm quyền có liên quan, nhất là các quyết định có liên quan đến tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời hoàn thiện, bổ sung hồ sơ, tờ trình, quan điểm sửa đổi Nghị quyết của Quốc hội. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc cũng đề nghị Chính phủ hoàn thiện hồ sơ của Chính phủ trước ngày 15/3 tới để Hội đồng Dân tộc thẩm tra chính thức và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào phiên họp tháng 4.2024, trình Quốc hội vào Kỳ họp thứ Bảy (tháng 5/2024).

 

Diệu Huyền -

Nhật Huy