Chậm ban hành văn bản hướng dẫn gây ra khoảng trống pháp luật

Liên quan đến tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, tại phiên chất vấn sáng 15/8, các ý kiến đại biểu cho rằng, tình trạng này đã diễn ra nhiều năm, nhưng chưa được xử lý dứt điểm, gây ra khoảng trống pháp lý. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến kỷ cương lập pháp, gây nên sự lãng phí không hề nhỏ.

Dẫn chứng từ báo cáo giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” đã chỉ ra có 12 văn bản chậm tiến độ, 18 nội dung giao cho bộ hướng dẫn nhưng chưa ban hành văn bản, các đại biểu một lần nữa nhấn mạnh về việc chậm khắc phục tình trạng này. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cần làm rõ trách nhiệm, cũng như các giải pháp.

Tranh luận về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Thị Thu Thủy, đoàn Bình Định cho rằng nguyên nhân của việc nợ, chậm ban hành văn bản là do việc chấp hành nguyên tắc xây dựng pháp luật theo Luật Ban hành văn bản thực hiện chưa nghiêm.

Về các giải pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết, có những giải pháp tổng thể, có những giải pháp cụ thể từ ban hành văn bản cho đến thiết kế các luật làm sao khả thi, phù hợp, đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn và đặc biệt là thời hạn ban hành để có hiệu lực cùng một thời kỳ với luật.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam