Chấm dứt đình công tại cảng Canada

Các cuộc đình công xảy ra tại hai cảng tàu trọng điểm ở Canada đã chấm dứt. Hoạt động thương mại đã được ổn định trở lại sau nhiều ngày bị gián đoạn.

Bộ Giao thông Canada cho biết, các công nhân tham gia đình công ở bến tàu ở tỉnh British Columbia đã quay trở lại làm việc bình thường. Tình trạng đình công đã chấm dứt hoàn toàn sau khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau chỉ đạo một cuộc họp để đảm bảo sự ổn định của chuỗi cung ứng. Trước đó, đình công đã làm gián đoạn các hoạt động kinh tế tại cảng Vancouver và Prince Rupert. Đây là hai khu vực cảng trọng điểm, được xem là cửa ngõ chính để xuất nhập khẩu tài nguyên cũng như các loại nguyên liệu thô.

QT