Chính phủ đề xuất giảm tiếp thuế VAT 6 tháng cuối năm 2024

Chính phủ vừa có tờ trình gửi Quốc hội về kết quả thực hiện việc giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất 10%.

Việc áp dụng giảm 2% thuế VAT làm giảm thu 24.000 tỉ đồng tương đương 4.000 tỉ đồng/tháng. Thời gian áp dụng từ 1/7 đến hết 31/12, kéo dài 6 tháng so với quyết định chốt cuối năm ngoái của Quốc hội.

Ngoài ra, Chính phủ đề xuất xem xét cho phép tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế VAT với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất thuế VAT 10% trong 6 tháng cuối năm nay. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam