Chung tay tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Sáng 16/3, chủ trì Hội nghị về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, để triển khai nhanh và hiệu quả Đề án: Xây dựng ít nhất 01 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp, trong giai đoạn 2021-2030, thì tất cả các chủ thể có liên quan, mỗi người, mỗi tổ chức phải phát huy hết khả năng, tâm huyết của mình, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chung tay, góp sức tạo phong trào, xu thế phát triển nhà ở xã hội đúng nghĩa. Hội nghị được tổ chức trực tuyến toàn quốc giữa đầu cầu Trụ sở Chính phủ với đầu cầu Ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân là nội dung quan trọng của các chính sách phát triển kinh tế - xã hội; phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại các địa phương phải gắn với phát triển thị trường bất động sản, phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở trong từng giai đoạn và tuân thủ pháp luật, quy hoạch, kế hoạch do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành, tập trung xây dựng, sớm ban hành các Nghị định, văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn liên quan đến việc triển khai các dự án nhà ở xã hội như: Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Với các địa phương, Thủ tướng đề nghị thực hiện nghiêm các cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật, vận dụng sáng tạo, linh hoạt, kịp thời trong điều kiện địa phương, dám chịu trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm không đùn đẩy, né tránh.

Trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, Thủ tướng đề nghị, người dân cũng phải có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong tiếp cận nhà ở, cố gắng cao nhất trong điều kiện có thể, tinh thần là không ai lo cho mình tốt hơn mình cùng với các chính sách và sự hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng…

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam