Chương trình 60+: Phát huy vai trò người cao tuổi trong gia đình

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Người khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”. Với ý nghĩa cao đẹp, từ năm 2001, ngày 28/6 được xem là ngày Gia đình Việt Nam nhằm tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam năm 2023, một lần nữa nhắc nhở mọi người giữ gìn và nâng niu mái ấm gia đình; Làm sao để mỗi gia đình thật sự bình an và hạnh phúc, bền vững theo năm tháng. Và chương trình 60+ hôm nay sẽ có chủ đề: “PHÁT HUY VAI TRÒ NGƯỜI CAO TUỔI TRONG GIA ĐÌNH”.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!